• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4

Κανονισμοί λειτουργίας

Αγαπητοί γονείς,

Για την εύρυθμη, αρμονική κι αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου μας όπως και σε κάθε άλλο πετυχημένο θεσμό, είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποιος οργανωτικός σχεδιασμός και ο Κανονισμός Λειτουργίας που καταρτίζεται στη βάση νομικά θεσμοθετημένων υποχρεώσεων. Στα πλαίσια αυτά και με πρώτιστο μέλημά μας την ασφάλεια και ευημερία των παιδιών, χαράσσουμε κοινή πολιτική οι δύο κύκλοι (ΚΑ΄ & ΚΒ΄), ως ενιαίο σχολείο, και σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα θέματα:

 Τα μαθήματα αρχίζουν καθημερινά στις 7:45π.μ. και τελειώνουν στις 1:05μ.μ.
 
 Προσέλευση παιδιών:

Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο κάθε πρωί από τις 7:30πμ μέχρι τις 7:40πμ και όχι αργότερα από τις 7:45πμ. Η έγκαιρη προσέλευση τους, διευκολύνει τόσο τη διεξαγωγή των μαθημάτων, αλλά και τα παιδιά, αφού είναι σημαντικό να τους δίνεται κάποιος χρόνος προσαρμογής πριν την έναρξη των μαθημάτων. Καθυστερημένη άφιξη του παιδιού στην τάξη δημιουργεί προβλήματα τόσο στο ίδιο, που καλείται να δικαιολογήσει την αργοπορία του, όσο και στα υπόλοιπα, αφού αποσπάται η προσοχή τους από το μάθημα. Σε περίπτωση δε επαναλαμβανόμενων καθυστερήσεων, θα αναγκάζεται να παίρνει άδεια από τη διεύθυνση, γεγονός που θα το φέρνει σε δύσκολη θέση. Σημειώνεται ότι τα κάγκελα μετά το χτύπημα του κουδουνιού στις 7.45, θα κλειδώνουν και η μόνη πρόσβαση στο σχολείο θα είναι η κεντρική είσοδος μέσω θυροτηλεφώνου.
Η προσέλευση πριν τις 7:30π.μ. πρέπει να αποφεύγεται. Η ανάληψη καθηκόντων παιδονομίας αρχίζει στις 7:30μμ και όταν τα παιδιά βρίσκονται νωρίτερα στο σχολείο:

- Η προσωπική του ασφάλεια είναι ευθύνη του ιδίου και των γονιών του

- Πρέπει να φροντίζει να μη δημιουργεί με τη συμπεριφορά του προβλήματα ασφάλειας σε άλλα παιδιά

- Πρέπει να αποφεύγει ενέργειες που ζημιώνουν τη σχολική περιουσία

Τονίζουμε ότι την ευθύνη για τη σωστή ώρα προσέλευσης των παιδιών στο σχολείο, φέρουν εξ ολοκλήρου οι γονείς και όχι τα παιδιά!!!

 Αποχώρηση των παιδιών:

Η αποχώρηση και η παραλαβή των παιδιών από το σχολείο γίνεται αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων στις 1:05μ.μ. Κατά την είσοδο των γονέων στο σχολείο για παραλαβή των παιδιών, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, να επιδεικνύεται ο αναγκαίος σεβασμός προς το εκπαιδευτικό έργο και να αποφεύγονται ενέργειες που ενδεχομένως να αποσπούν την προσοχή των παιδιών, όπως για παράδειγμα η συγκέντρωση έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας και οι μεγαλόφωνες συζητήσεις. Τονίζουμε ότι απαγορεύεται αυστηρά τα παιδιά να παραμένουν στο σχολείο για να παίζουν ή να διακινούνται στους διάφορους χώρους του  αφύλαχτα, μετά το πέρας των μαθημάτων. Περαιτέρω παραμονή τους στο σχολείο εγκυμονεί κινδύνους ασφάλειας και το σχολείο δεν είναι σε θέση να αναλαμβάνει την ευθύνη αυτή.

Χρειάζεται να υποδείξετε στα παιδιά σας συγκεκριμένο χώρο παραλαβής τους και να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί κατά τη διαδικασία αυτή, έξω από το σχολείο. Τονίζουμε ότι, για λόγους ασφάλειας, απαγορεύεται η διακίνηση των παιδιών στον κήπο, ιδιαίτερα στην περιοχή προς τον χώρο στάθμευσης των δασκάλων. Τα παιδιά θα πρέπει να περιμένουν στα παγκάκια, στη μπροστινή βεράντα. Σε περίπτωση που θα καθυστερήσετε να παραλάβετε το παιδί σας, συμβουλέψετε το να απευθυνθεί  στη γραμματέα για να προβεί στην απαραίτητη επικοινωνία. Αν κάποιο παιδί επιβάλλεται ν΄ αποχωρήσει πριν το τέλος των μαθημάτων, θα πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώνεται ο δάσκαλος ή η δασκάλα και να δίνεται η σχετική έγκριση της διεύθυνσης με την υπογραφή άδειας εξόδου από τον γονιό. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται σε παιδί να εγκαταλείψει το σχολείο χωρίς να το παραλαμβάνει γονέας, κηδεμόνας ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και χωρίς να υπογράφεται η άδεια εξόδου. Kαλό είναι επίσης ν΄ αποφεύγετε να παραλαμβάνετε εσείς το παιδί από την τάξη.

 Οδική ασφάλεια:

Με μεγάλη ανησυχία παρακολουθούμε συχνά, τόσο το πρωί, όσο και το μεσημέρι να μην ακολουθούνται από κάποιους οι κανόνες οδικής ασφάλειας, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τα παιδιά, αλλά φέρνει σε δύσκολη θέση και τον σχολικό τροχονόμο μας, ο οποίος αναγκάζεται να κάνει παρατηρήσεις. Απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση στη διάβαση πεζών ή στον χώρο επιβίβασης και αποβίβασης, όπως επίσης και στην είσοδο του χώρου στάθμευσης των εκπαιδευτικών.

 Δικαίωμα επισκέψεων στο σχολείο:

Γονείς και κηδεμόνες μπορούν να επισκέπτονται το σχολείο για να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών στις καθορισμένες μέρες και ώρες για τις οποίες θα ενημερωθείτε το συντομότερο. Για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία, είναι σημαντικό οι επισκέψεις στο σχολείο για οποιοδήποτε άλλο λόγο να πραγματοποιούνται μετά από τηλεφωνική συνεννόηση. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διακίνηση γονέων στους σχολικούς χώρους (τάξεις, αυλή, βεράντες, κλπ), εκτός από τα γραφεία.

 Απουσίες παιδιών:

Κάθε απουσία παιδιού πρέπει να δικαιολογείται με γραπτή βεβαίωση του γονιού. Σε περιπτώσεις πολυήμερων απουσιών για λόγους υγείας, απαιτείται ιατρικό πιστοποιητικό.

 Σχολική Τσάντα:

Η συνεχής μεταφορά υπερβολικού βάρους από τα παιδιά, δυνατό να τους προκαλέσει κάποια προβλήματα υγείας. Αυτά ωστόσο εύκολα μπορούν να προληφθούν, αν στη σχολική τσάντα υπάρχουν μόνο τα βιβλία και η γραφική ύλη που είναι απαραίτητα για τα μαθήματα που προνοούνται στο ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα, το οποίο θα δοθεί σύντομα στα παιδιά. Ο,τιδήποτε δε χρειάζεται, καλό είναι να παραμένει στο σχολείο ή στο σπίτι.

 Ασφάλεια Προσωπικών Αντικειμένων:

Οι μαθητές/ριες δεν ενδείκνυται να φορούν στο σχολείο ρολόγια ή κοσμήματα. Όσον αφορά στα smartwatches, απαγορεύονται σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του ΥΠΠΑΝ. Σε περίπτωση απώλειας τους, το σχολείο δε φέρει καμιά ευθύνη. Επιπλέον, τέτοια αντικείμενα μπορεί ν΄ αποτελέσουν αιτία τραυματισμού, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, όπου και θα πρέπει να αφαιρούνται.

 Μαθητική Στολή – Ευπρεπής εμφάνιση των παιδιών:

Θεωρούμε πως είναι σημαντικό να αποδίδεται η αναγκαία προσοχή στην τήρηση της στολής αλλά και στη συνολική ευπρεπή εμφάνιση των παιδιών. Καλό είναι ν΄ αποφεύγονται οι υπερβολές, οι οποίες δε συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα. Επιστήνεται ιδιαίτερα η προσοχή σας στο θέμα της ενδυμασίας για τη γυμναστική. Τις μέρες που διεξάγεται το μάθημα, θα πρέπει να φέρνουν μαζί τους ή να φοράνε κάτω από τη στολή τους, τα ρούχα και τα παπούτσια τους. Σε αντίθετη περίπτωση ΔΕΝ θα μπορούν να συμμετέχουν  στο μάθημα. Μετά το μάθημα της γυμναστικής θα πρέπει να φοράνε και πάλι τη στολή τους. Ενημερωτικά θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες σχετικά με τη στολή των μαθητών/ριών μας, που παραμένει η ίδια όπως και πέρσι.

ΑΓΟΡΙΑ

Επίσημη             Καθημερινή
γκρίζο μακρύ παντελόνι
άσπρο πουκάμισο
μπλε τρικό ή μπουφάν
μαύρα παπούτσια
γκρίζο παντελόνι μακρύ ή κοντό για τους θερμούς μήνες
άσπρο πουκάμισο με μακρύ ή κοντό μανίκι ή φανέλα άσπρη
μπλε τρικό ή μπουφάν
μαύρα παπούτσια

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Επίσημη Καθημερινή
μπλε φούστα
άσπρο πουκάμισο
μπλε τρικό ή μπουφάν 
μαύρα παπούτσια
άσπρες κάλτσες  
γκρίζα φούστα
άσπρο πουκάμισο με μακρύ ή κοντό μανίκι ή φανέλα άσπρη
μπλε τρικό ή μπουφάν
μαύρα παπούτσια
άσπρες κάλτσες


ΣΤΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

- μαύρο παντελονάκι και άσπρη φανέλα

- αθλητικά παπούτσια

Για τους χειμερινούς μήνες μπλε φόρμες .

Με εκτίμηση,
Από το σχολείο

Αγάθη Γεωργιάδου                                                                      Μαρία Χατζηπιερή
(Διευθύντρια ΚΑ΄)                                                                            (Διευθύντρια ΚΒ΄)